Tuyển dụng

Tuyển dụng Thực tập sinh

Tuyển dụng Thực tập sinh các ngành: - CNTT, Kỹ thuật máy tính - Điện, điện tử - Kinh tế (sale online, marketing)
Xem chi tiết

Tuyển dụng Sinh viên mới ra trường

Tuyển dụng Sinh viên mới ra trường các ngành: - CNTT, Kỹ thuật máy tính - Điện, điện tử - Kinh tế (sale online, marketing)
Xem chi tiết