Liên hệ Mid Việt Nam

Văn phòng:

52 Đường Đông Du, Quận 1, TP.HCM

ĐT : 0899 19 19 19

 

Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm 

484 Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM 

ĐT : 0901 279 279

Bản tin Công ty

Triên khai thí điểm BusPAY tại công ty Thủy Bộ Kiên Giang (2016). Sản phẩm hợp tác giữa MID VN và MobiFone 9