CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

1/ CAM KẾT

 • Chia sẻ cơ hội và bảo vệ quyền lợi của đại lý là cam kết tiên quyết cho sự hợp tác và phát triển bền vững.
 • Giữ cam kết về chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi đối với sản phẩm dịch vụ nhất quán.
 • Luôn nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm bằng việc phát triển tính năng kỹ thuật mới, thiết thực.

 

2/ CHIẾT KHẤU & THƯỞNG DOANH SỐ

 • Chiết khấu bán hàng: Chiết khấu sẽ được trừ ngay trên đơn hàng mua theo số lượng cam kết tối thiểu. Chính sách này độc lập với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ MID Việt Nam
 • Thưởng doanh số: Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được thưởng theo tỷ lệ % được quy định theo chính sách thưởng dành cho Đại lý đã được công bố đầu mỗi quý.
 • Trả thưởng: Các khoản % trả thưởng doanh thu dành cho Đại lý sẽ được MID Việt Nam chốt và gởi thông báo cho Quý đại lý chậm nhất là ngày 05 tháng đầu tiên của quý. Giá trị thưởng được quy đổi thành hàng hoá của đơn hàng ngay sau đó. Giá trị trả thưởng không được chấp nhận là các khoản giảm trừ công nợ. 

 

2/ CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

2.1. Giá mua hàng:

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.
 • Trong trường hợp MID Việt Nam giảm giá hoặc tăng bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo thay đổi giá.

 

2.2. Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

 • Đại lý được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.
 • Đại lý được cấp mã Đại lý, mã này sẽ được các Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Nhà phân phối, Nhà phân phối sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được Nhà phân phối chuyển khách hàng về cho Đại lý đó.
 • Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối, sẽ được nhà phân phối giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.
 • Nhà phân phối bảo vệ quyền phát triển tại đại điểm mới cho Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và đa không quá 6 tháng.

 

3/ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:

3.1. Hợp đồng nguyên tắc:

 • Sau khi hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của MID Việt Nam, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của MID Việt Nam. Việc mua bán hàng hóa sau đó sẽ thực hiện bằng đơn đặt hàng theo mẫu MID Việt Nam cung cấp.

3.2. Công nợ mua hàng:

 • Quý đại lý thanh toán 100% trước khi giao hàng.
 • Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.

 

4/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ:

4.1. Hỗ trợ về PR  Marketing:

 • Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của MiD Việt Nam. Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo cùng MID Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web www.midvietnam.com
 • Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của MiD Việt Nam.
 • Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của MID Việt Nam, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

4.2. Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

 • Quý đại lý được cấp tài khoản quản lý khách hàng và sản phẩm trên hệ thống quản lý online của MID Việt Nam. Ngoài ra được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại., hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu cũng như có những trương hợp vượt qua tầm xử lý sẽ được Kỹ thuật của MID Việt Nam đảm nhận.
 • Quý đại lý được đào tạo và huấn luyện theo chương trình, theo cấp Đại lý tương ứng với từng dòng sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng theo chương trình của MID Việt Nam khi có chương trình.
 • Khi tham gia thầu và dự án, Quý đại lý sẽ được MID Việt Nam hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ về giải pháp và kỹ thuật nếu có yêu cầu.

4.2. Chính sách hỗ trợ đại lý về hàng hóa:

 • Đổi hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của của Nhà sản xuất. Trong trường hợp không còn hàng đổi, MID Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa Quý đại lý để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
 • Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho MID Việt Nam. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.
 • Hàng mẫu: Quý đại lý sẽ được cung cấp sản phẩm mẫu được gia công sẵn trong Vali kỹ thuật với giá hỗ trợ là 5.000.000 đ/bộ, Gồm 1 Vali, 1 thiết bị ghi hình, 2 mắt camera. 
 • Bảo hành sản phẩm: Các sản phẩm do MID Việt Nam cung cấp được bảo hành kỹ thuật 12 tháng kể từ ngày kích hoạt sử dụng, chính sách bảo hành được niêm yết cụ thể trên website: www.midvietnam.com. Trường hợp Đại lý mua hàng dự trữ sẽ được hỗ trợ thêm 03 tháng, tính từ ngày bán hàng theo hóa đơn.
 • Vận chuyển hàng hoá: Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển đến địa chỉ của Đại lý đăng ký trên GPKD đã thông báo cho MiD Việt Nam. 

 

5/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

 • Quý đại lý tự quản lý Khu vực đã được đăng ký với MID Việt Nam, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.
 • Chủ động xây dựng mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp.
 • Các đại lý mở rộng chi nhánh tại các địa điểm mới sẽ được MID Việt Nam hỗ trợ tối đa đồng thời được bảo vệ tối đa trên toàn hệ thống theo nguyên tắc đầu tiên, Đại lý xây dựng kế hoạch phát triển của mình và thông báo địa điểm muốn phát triển về cho MID Việt Nam để được bảo vệ trên toàn hệ thống nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các Đại lý.
 • Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký bảo vệ từ MID Việt Nam.
 • Trong vòng 3 tháng sau khi Quý đại lý đăng ký bảo vệ với MID Việt Nam, mà quý đại lý không triển khai thì sẽ được MID Việt Nam chuyển giao quyền bảo vệ lại cho Đại lý đăng ký kế tiếp.
 • Đại lý phân phối độc quyền thì không kinh doanh sản phẩm tương tự của thương hiệu khác.
 • Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của nhà phân phối. Không bán phá giá.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/01/2020

Giám đốc

(Đã ký)

 

 NGUYỄN DUY HƯNG