Sales

Mã hàng: CM37

850,000 Đ800,000 Đ

Mã hàng: CM036

800,000 Đ750,000 Đ

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SR02

500,000 Đ500,000 Đ

U102

U102

660,000 đ

Sim chuyên dùng cho Camera 
Giám sát 4 kênh online 24/24 
Không giới hạn dung lượng sử dụng

Danh mục : SIM DATA

Sim chuyên dùng cho Camera 
Giám sát  4 kênh online 24/24 
Không giới hạn dung lượng  sử dụng 
-------------------------------
Cước phí: 660.000 vnd/ 12 tháng (chưa bao gồm VAT) 
Thanh toán theo kỳ (12 tháng)
Hạn thanh toán: trước ngày 28 của tháng cuối trong kỳ. 

Sản phẩm tương tự

MDT250A

250,000 Đ