Sales

Mã hàng: CM37

850,000 Đ800,000 Đ

Mã hàng: CM036

800,000 Đ750,000 Đ

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SR02

500,000 Đ500,000 Đ

Thuê máy chủ

SM01

4,000,000 đ

- Máy chủ vật lý, cấu hình cao
- Đặt tại DC trong nước, băng thông ổn định
- Hệ thống nguồn backup an toàn
- Cài đặt sãn hệ thống Server MobiCAM
Hỗ trợ 24/7

Danh mục :

TAG : thuê server

Băng thông trong nước: 200Mbps
Máy chủ: DELL POWEREDGE R630 E5-2600 V3 V4 DDR4
Cấu hình: 

- CPU : 5-2640 v3(2cpu)
- RAM : 64Gb 
- HDD : 2TB * 2 (raid 0:1)
- Power: 495W x 2 nguồn

- Hỗ trợ đến 400 thiết bị Camera