Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MDT250A

295,000 Đ250,000 Đ

MDT120A

120,000 Đ120,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SIM150

210,000 Đ150,000 Đ

Thẻ RFID ( thẻ trắng )

MPCARD

15,000 đ

Thẻ trắng dùng để tạo thẻ thanh toán BusPAY
Chất lượng cao, mã hoá bảo mật an toàn.

Danh Mục : Thẻ RFID

TAG : Thẻ RFID

  • Tần số : 13.56MHz.
  • Tốc độ truyền data: 10 MB/s
  • Bộ nhớ: 8KB
  • Khoảng cách đọc : <10cm
  • Thời gian lưu dữ liệu : 10 năm
  • Kích thước : 85.5 x 54 x 0.8mm
  • Vật liệu : PVC