Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MDT250A

295,000 Đ250,000 Đ

MDT120A

120,000 Đ120,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SIM150

210,000 Đ150,000 Đ

Thẻ nhớ SD 128Gb

MCSDC-128GB

740,000 đ

Dung lượng 128G, đọc/ghi dữ liệu lớn, tốc độ cao (Class 10)