Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

Thẻ nhớ SD 128Gb

MCSDC-128GB

740,000 đ

Dung lượng 128G, đọc/ghi dữ liệu lớn, tốc độ cao (Class 10)