Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

SMC03

SMC03

200,000 đ

Sim chuyên dụng cho Mobicam 
Giám sát online 24/24 cho 4CH 
Không giới hạn dung lượng Data và băng thông
khi truyền video về máy chủ MobiCAM

Danh mục : SIM DATA

Sim chuyên dụng cho Mobicam 
Giám sát online 24/24 cho 4CH 
Không giới hạn dung lượng Data và băng thông khi truyền video về máy chủ MobiCAM
Hỗ trợ băng thông  dịch vụ lưu trữ video lên máy chủ. 
-------------------------------
Cước phí: 200.000 vnd/tháng (chưa bao gồm VAT) 
Thanh toán theo kỳ (12 tháng)
Hạn thanh toán: trước ngày 28 của tháng cuối trong kỳ.