Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

SMC01

SMC01

70,000 đ

Sim chuyên dụng cho MobiCAM 
Giám sát online 24/24 cho tối đa 2 kênh   
Không giới hạn dung lượng data khi truyền về máy chủ MobiCAM

Danh mục : SIM DATA

Sim chuyên dụng cho MobiCAM
Giám sát online 24/24 cho tối đa 2 kênh  
Không giới hạn dung lượng data khi truyền về máy chủ MobiCAM
****
Cước phí: 50.000 vnd/tháng (chưa bao gồm VAT) 
Thanh toán theo kỳ (12 tháng)
Hạn thanh toán: trước ngày 28 của tháng cuối trong kỳ. 

Sản phẩm tương tự