Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MDT250A

295,000 Đ250,000 Đ

MDT120A

120,000 Đ120,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SIM150

210,000 Đ150,000 Đ

Máy chủ MobiCAM 2

SR02

500,000 đ

- Máy chủ MobiCAM
- Dung lượng 35Gb/1 cam
- Thời gian lưu giữ 4-7 ngày

Danh Mục : Máy chủ cho Mobicam

- Máy chủ MobiCAM

- Dung lượng  35Gb/1 cam

- Thời gian lưu giữ 4-7 ngày

- Hỗ trợ truyền dữ liệu hình ảnh theo quy định

- Phù hợp với các xe bắt buộc lắp camera theo Nghị định

- 500.000 đ/năm/1cam 

Phí sử dụng dịch vụ bao gồm : 
- Sử dụng server lưu trữ máy chủ đặt tại Datacenter ở Việt Nam , đảm bảo tốc độ đường truyền.
- App đa nền tảng hoạt động trên Ios , Android,...
- Trang web quản lý camera giao diện trực quan và dễ sử dụng

Sản phẩm tương tự