Sales

Mã hàng: CM37

850,000 Đ800,000 Đ

Mã hàng: CM036

800,000 Đ750,000 Đ

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SR02

500,000 Đ500,000 Đ

Máy chủ MobiCAM 2

SR02

500,000 đ

- Máy chủ MobiCAM
- Dung lượng 35Gb/1 cam
- Thời gian lưu giữ 07 ngày

Danh mục :

- Máy chủ MobiCAM

- Dung lượng  35Gb/1 cam

- Thời gian lưu giữ 7 ngày

- Hỗ trợ truyền dữ liệu hình ảnh theo quy định

- 500.000 đ/năm/1cam 

Phí sử dụng dịch vụ bao gồm : 
- Sử dụng server lưu trữ máy chủ đặt tại Datacenter tại Việt Nam, đảm bảo tốc độ đường truyền ổn định. 
- Ứng dụng app IOS , Android,...
- Trang web quản lý camera giao diện trực quan và dễ sử dụng