Sales

Mã hàng: CM37

850,000 Đ800,000 Đ

Mã hàng: CM036

800,000 Đ750,000 Đ

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SR02

500,000 Đ500,000 Đ

Máy chủ MobiCAM 1

SR01

960,000 đ

Danh mục :

- Máy chủ MobiCAM

- Chỉ sử dụng dịch vụ Web, App 

- Sử dụng cho các phương tiện không áp dụng nghị định 10/2020/NĐ-CP

- 960.000 đ/năm (không bao gồm sim data) 

Phí sử dụng dịch vụ bao gồm : 
- Sử dụng máy chủ đặt tại Datacenter ở Việt Nam, đảm bảo tốc độ đường truyền.
- Ứng dụng app trên HĐH Android, IOS
- Trang web quản lý camera giao diện trực quan và dễ sử dụng