Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

Máy chủ BUSPAY

BUSPAY01

300,000 đ

- Dịch vụ máy chủ BusPAY
- Thanh toán hàng tháng

Danh mục : Dịch vụ máy chủ

TAG : buspay

- Dịch vụ máy chủ BusPAY

- Thanh toán hàng tháng 

- 300.000 đ/xe/ 1 tháng