Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MDT250A

295,000 Đ250,000 Đ

MDT120A

120,000 Đ120,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SIM150

210,000 Đ150,000 Đ

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN M0

SIMMAX

Liên hệ

- Sim MobiFone không giới hạn dung lượng
- Hình thức trả sau.

- Sim MobiFone không giới hạn dung lượng
- Hình thức trả sau
- Phí hàng tháng 500.000đ/tháng
- Phí tiếp mạng 60.000 đ (trả 1 lần đầu)
- Sử dụng cho việc truyền dữ liệu hình ảnh Camera realtime về server, phát wifi free cho hành khách trên xe.