Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

Giải pháp Camera tiết kiệm

MCCOMBO-01

10,900,000 đ

Bộ Camera thiết kế tiết kiệm, phù hợp với Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Gồm 1 đầu ghi hình và 2 mắt cam, chất lượng ghi hình HD 720P.

Danh mục : Mobicam