Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

SMC01

90,000 Đ70,000 Đ

SMC03

300,000 Đ200,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SMCM0

990,000 Đ500,000 Đ

Giải pháp camera hiện đại

MCCOMBO-02

Liên hệ

Bộ sản phẩm thiết yếu dành cho nhóm đối tượng các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, giúp xem trực tiếp liên tục từ xa thông qua internet, có thể xem lại dữ liệu trong thiết bị ngay cả khi thiết bị ngoại tuyến. Phù hợp với Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Danh mục : Mobicam

TAG : combo